Klachtenregeling

Jong-en-Aut is als zorgaanbieder verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de door zijn geleverde zorg. Jong-en-Aut is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, www.klachtenportaalzorg.nl onder lidnummer: 1182. 

De procedure bij een klacht die wordt gevolgd is te vinden op hun website. 

Jong-en-Aut heeft ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon tot zijn beschikking: 

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor (familie van) cliënten die te maken hebben gekregen met een ongewenste omgangsvorm, een volgens de (familie van de) cliënt onjuiste behandeling of een ander probleem. Wanneer de (familie van) de cliënt er niet zelf uitkomt met de betreffende medewerker of leidinggevende of het moeilijk vindt het probleem bespreekbaar te maken, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Deze biedt een luisterend oor en geeft waar mogelijk advies. Samen met (familie van) de cliënt wordt besproken wat deze wil en hoe dit het beste bereikt kan worden. De ervaring leert dat dit er vrijwel altijd toe leidt dat men weer in gesprek kan komen met de betreffende medewerker(s) en daarbij de gelegenheid krijgt te zeggen wat de cliënt dwars zit. Zo kan het vertrouwen weer hersteld worden. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen door de cliënt in gesprek te brengen met de medewerker(s) die het betreft of daarbij zelf ook aanwezig zijn.

Voor Jong-en-Aut is dit:

Mw. Sabine van Pelt, zij is te bereiken via:

E-mail: sabine.van.pelt@facit.nl
Telefoon: 06- 15699839 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202